Kačji pastir

kačji potočnik

Ohranjena narava je biser, s katerim moramo ravnati z ljubeznijo. Del tega bisera predstavlja tudi naravno okolje kačjega potočnika, redke vrste kačjega pastirja, ki spada pod okrilje Nature 2000 in za katerega je značilno, da prebiva v čistem okolju. Veliko jih najdemo tudi v reki Muri.

Ker se zavedamo vedno večjega pomena ohranjanja neokrnjene narave prekmurskih ravnic in gričev, smo se odločili, da kačji potočnik kot znak vin Talaber simbolizira našo zavezo z naravo.

 

Kačji potočnik
foto:Matjaž Bedjanič